Cusp: Sådan är du som är född mellan tecknen

För alla er som är födda på den där dagen som på vissa ställen räknas som Lejon, och på andra som Jungfru, eller motsvarande, oftast ni som är födda mellan den 19 och 22 en månad, är med stor sannolikhet cuspar. Cusp är det engelska ordet för ”på gränsen”, och det betyder alltså att ni är födda på gränsen mellan två tecken. Det här gör att ni bär på två tecken inom er, och har lite speciella egenskaper. Men hur kommer det sig att det inte finns ett tydligt datum för när man är ett visst tecken? Svaret är enkelt, och gör det komplicerat – solen rör sig varje år i lite olika takt. Det innebär att vissa år går solen in i ett tecken den 22, nästa år den 21. Så varje år är olika! Det finns alltså ingen specifik dag som ett visst tecken övergår i ett annat, utan solen bestämmer. För att ta reda på exakt var din sol står, om du är osäker, kan du alltid kommentera nedan. Men här kommer också en guide om vad som karaktäriserar de olika cusparna. Känner du igen dig? Xoxo

Cusp, Horoskop

Se också: Din cusp i en gif!

 

Vädoxen (Väduren / Oxen)
16 – 22 april
Vädoxarna har Vädurens självförtroende och Oxens envishet vilket gör dem väldigt självständiga. De vill gå sin egen väg och tycker inte om att foga sig efter auktoriteter som de inte håller med till 100%, eller tills det åtminstone finns en gemensam överenskommelse. Deras kraftiga vilja och ambition får lätt andra att undra om de inte kommer bränna ut sig själva. Det kan stämma att dessa individer inte har den bästa insikten i sina egna känslor, men de har å andra sidan en otrolig förmåga att envist få igenom de målbilder de satt upp för sig, vilket berikar dem djupt och ger dem ny energi. De har heller inte lika bråttom som Väduren, utan tar sin tid för att uppnå resultat. Även om de mår bra själva kan de dock behöva komma ihåg att inte köra över andra runt omkring sig.

Attraheras av dessa cuspar: Oxlingarna och Skotten
Ledord: Kraft

 

Oxlingarna (Oxen / Tvillingarna)
17 – 23 maj
Dessa eviga ungdomar är fyllda av energi och lust. Deras behov av att träffa mycket folk, prata med alla om allt, ständigt söka nya kickar och uppfylla sina lustar tycks aldrig sina, inte ens om de är 80+. De har en tendens att vilja mer än de egentligen kanske orkar, även om de bara pratar om allt de drömmer om, snarare än agerar. Den lugna och nöjda Oxen i mötet med den rastlösa och ständigt kicksökande Tvillingen gör dem inte till de mest produktiva, prokrastinering är vanligt, även om de definitivt inte har tid för en tråkig minut enligt dem själva. Ibland har de svårt att förstå sina egna känslor och kan lägga mycket tid på att försöka logiskt resonera kring dem, medan andra uppfattar dem som ständigt lugna, nöjda och rent utav lyckliga. Deras lätta yta döljer ibland mer än man tror.

Attraheras av dessa cuspar: Vädoxen och Skybocken
Ledord: Energi

 

Tvillingkräftan (Tvillingarna / Kräftan)
17 – 23 juni
Tvillingkräftorna är inspirerade individer som gärna sprider sin kärlek till dem de älskar och har omkring sig. De är otroligt osjälviska och tenderar ibland att ge lite för mycket av sig själv – antingen högljutt eller med små, subtila medel som kanske inte märks. Det händer lätt att Tvillingkräftorna blir lite för djupt involverade i sådant som pågår runt dem, så mycket att de glömmer bort sig själva. Dessa individer behöver stanna upp för att inte gå in i längre perioder av förvirring. De upplevs av andra som djupa och stabila och gör ofta starka första intryck, men visar efterhand upp en mer lättsam, och inte alltid helt logisk eller strukturerad sida. Deras höga impulsivitet kan ibland vara förvirrande och gör att de ofta väljer nya stigar i livet utan förvarning. De har ofta en otroligt romantisk sida och när denna får blomstra, blomstrar de själva.

Attraheras av dessa cuspar: Vattenfiskarna och Skotten
Ledord: Magi

 

Kräftonet (Kräftan / Lejonet)
19 – 25 juli
Kräftonet älskar att röra på sig. Vare sig det är genom att resa, idrotta eller flytta runt så behöver Kräftonet byta miljö och se mycket och olika saker – ofta. Deras växlingar mellan känslor sker långsamt men när de väl tränger igenom ytan vill Kräftonet tala om det för hela världen. De vill också gärna att deras miljö, eller livsstil, ska spegla hur de känner sig, vilket gör att de gärna byter miljö plötsligt eller bor på flera platser samtidigt. De är äventyrssökande individer som ofta kan verka lite hemliga på ytan, men kanske bara för att de i hemlighet drivs av att få överraska. De kan uppfattas som blyga men har ett stort behov att visa upp sina talanger, som inte sällan är av fysisk natur, för andra.

Attraheras av dessa cuspar: Vågionen och Stenmannen
Ledord: Växelverkan

 

Lejonfrun (Lejonet / Jungfrun)
19 – 25 augusti
Detta tecken kan en sak otroligt bra – timing. Den logiskt tänkande Jungfrun möter i dessa individer det framfusiga Lejonet och gör dem till otroligt bra inkännare för när det är dags att avslöja något, hålla tyst eller ta plats. Deras sociala lättsamhet och självsäkerhet hjälper dem att lyckas i det mesta de tar sig för, och de är ofta raka och beslutsamma i sina aktioner. Deras oroliga sida krockar ibland med deras mer framfusiga, vilket gör att de ibland pratar högt om sina nojor. Det kan ge dem viss bitter eftersmak, men är också det mest effektiva sättet dem att komma vidare med sina känslor. Deras konstnärliga sida är stark och även om de ofta flammar upp i stora gester gör de det aldrig för effektens skull, utan det kommer helt från magen.

Attraheras av dessa cuspar: Fiskuren och Oxlingarna
Ledord: Exponering

 

Jungvågen (Jungfrun / Vågen)
19 – 25 september
Skönhet och sensuella ting är de saker som upptar Jungvågens tid. De är försiktig och noggranna och vill ofta ha det estetiskt tilltalande – vad de nu anser det vara – runt omkring sig. De ordnar sin vardag utifrån sitt öga för detaljer och underlättar ofta livet för de som befinner sig runt dem. Trots att de lätt överkonsumerar sådant de fått för sig är ”det vackraste som finn” har de också en mer intuitiva sida. De är mycket ansvarstagande och noga med att saker ska vara rätt, även vad gäller relationer. Genom att alltid ha ett öga för proportioner även i relationer kan de ibland överraska sin partner, i kärlek eller vänskap, med att poängtera orättvisor eller beteenden som inte är jämlika. De älskar att umgås, framför allt om de får träna eller göra något annat som uppnår något slags mål samtidigt.

Attraheras av dessa cuspar: Stenmannen och Vädoxen
Ledord: Skönhet

 

Vågionen (Vågen / Skorpionen)
19 – 25 oktober
Skorpionens behov av kontroll möter i Vågionen Vågens sociala sida, vilket gör att dessa individer ofta funkar i alla möjliga sorters grupper och konstellationer. Detta ärlighetens cusp-tecken har en förmåga att uttrycka djupa insikter och starka åsikter hämningslöst, om vadsomhelst, närsomhelst. De upprätthåller rättvisa genom ärlighet och drar sig inte för att uttrycka sig om något. Ett visst dramatiskt drag tillskrivs dem ofta just på grund av det, även om det kanske är mer av en kulturkrock än att de söker effekt. För Vågionen är det viktigaste att sanningen kommer fram, så att alla kan förhålla sig till den på ett praktiskt sätt. Deras största problem är att de ofta tänker kring sina känslor, som de dessutom lätt blandar ihop med sina impulser, vilket ibland gör att de själva känner att de tappar kontrollen. men Vågionen har samtidigt genom sin ärliga personlighet hög charmfaktor och blir ofta idealiserade av sina partners. Riktiga heartbreakers.

Attraheras av dessa cuspar: Oxlingarna och Skotten
Ledord: Drama och kritik

 

Skotten (Skorpionen / Skytten)
18 – 24 november
Rebellen Skotten kombinerar två av zodiacens mest intensiva och explosiva tecken, Skorpionen och Skytten. De vill sällan rätta sig efter auktoriteter utan går sin egen väg, tveklöst. Även om de hamnar på viktiga poster i stora företag eller som del av större grupper kommer de till sin rätt först när de får stor frihet. Deras vilda sidor utmärker dem från andra, vilket ibland kan göra dem lite förvirrade – vill inte alla hoppa från höga klippor eller ge sig ut på långa roadtrips genom att lifta? Att axla ansvar och leva ”normala” liv tilltalar dem sällan och istället vill de undersöka livet på djupet och hela tiden lära sig mer om det som andra tycker verkar farligt eller ovanligt.

Attraheras av dessa cuspar: Fiskuren och Kräftonet
Ledord: Revolution

 

Skybocken (Skytten / Stenbocken)
18 – 24 december
Den entusiastiska delen av Skytten möter den praktiskt ihärdiga Stenbocken och skapar i Skybocken en skapande och aktiv person med hög förmåga till intuition. Dessa personer har stor respekt för vikten av förberedelser när de skapar sin egen framtid – vilket är deras ständigt pågående projekt. Som de entusiaster och eldsjälar de är sätter de ofta igång stora och roliga projekt, men har lågt tålamod för att andra inte håller samma höga målbild som de själva eller lägger lika mycket vikt som dem vid målet. Om de inte får som de vill i sina samarbeten, både personliga och inom jobb, har de inga problem med att föra sina mål i hamn på egen hand. Alltså bör man akta sig för att bli sårad om man inte delar världsbild med en Skybock… De kan vara en aning tystlåtna och har ofta en djupare och en aning tungsint sida, vilket kommer av deras behov av djupa konversationer och lojala vänskaper.

Attraheras av dessa cuspar: Oxlingarna och Lejonfrun
Ledord: Föraning

 

Stenmannen (Stenbocken / Vattumannen)
17 – 23 januari
Dessa underhållande individer älskar att roa och glädja. De bär med sig någon slags inre kraft som smittar av sig på några få sekunder. Även den mest tystlåtna Stenmannen har en förmåga att drömma och fantisera som överraskar och det kan ibland verka som att dessa individer njuter av sitt eget sällskap mer än andras. De är visuella i sin läggning och verkar se saker andra inte ser, och älskar olika former av sensationella upplevelser. Om de ägnar sig åt konstnärligt arbete är de ofta framgångsrika då de kan transformera personliga upplevelser på ett högst universellt sätt.

Attraheras av dessa cuspar: Kräftonet och Skotten
Ledord: Mysterium och fantasi

 

Vattufiskarna (Vattumannen / Fiskarna)
16 – 22 februari
För Vattufisken är det mötet mellan tankar och känslor som är drivande. De är känsliga, spirituella och osjälviska. Deras väna och känsliga sida gör dock lätt att de, om de inte aktar sig, kan bli överkörda av andra. En viss envishet finns i deras idéer, även när deras idéer inte är de mest funktionella, vilket kan skapa oordning i deras liv. Dessa filosofiska och harmoniska individer blir lyckligast om de får socialisera mycket och ofta. Vissa av dem kan framstå som något udda typer, men på ett högst charmigt sätt. De blir på en gång uttråkade av detaljtänkande och många av dem uppskattar någon form av lyx i sitt liv. Vattufisken är både ovanligt förstående inför andras behov och öppna för alternativa lösningar och kan därför fungera som ögonöppnare för andra – de har inga problem att tänka på saker ingen annan orkar bry sig om vilket gör dem till en tillgång för alla andra.

Attraheras av dessa cuspar: Tvillingkräftan och Lejonfrun
Ledord: Känslighet

 

Fiskuren (Fiskarna / Väduren)
17 – 23 mars
Fiskuren är rakt fram och rätt på, ärlig i sitt sätt. Deras självförtroende är stort, precis som deras känsla av rättighet. De håller sällan sina visioner om världen hemliga, utan sprider runt sig allt de tänker och känner. Det kan hända att de lätt blir missförstådda, men lika ofta beundrade, för sitt sätt. Fiskuren ogillar att bli analyserad utan agerar på direkt, intuitiv känsla och när de kommunicerar är det utifrån premissen att deras åsikt om världen är viktig för alla att känna till – på ett sätt verkar det som att de upplever att världen kretsar kring dem, men det handlar snarare om att de kan ha svårt att ta till sig andra människors tankar om dem själva. I deras tankevärld finns bara deras sätt att se på saker, vilket ger dem enorm kraft till förändring.

Attraheras av dessa cuspar: Vågionen och Oxlingarna
Ledord: Återfödelse

 

Mer av Scorpio Rising:
Populära horoskop: alla astro-, sex- &kärleksguider
facebook.com/scorpiorisings
scorpiorisingvr@gmail.com
instagram.com/scorpiorisings
twitter.com/scorpiorisings

 1. Gud vad intressant! Jag har aldrig riktigt tyckt att skytten stämmer in på mig, men nu förstår jag att det är för att jag är en skybock. Att jag dessutom träffat och ”kärat ner mig” i en oxling i sommar är ju helt otroligt! :D

 2. Äntligen någon som skriver om när man är mittemellan, hade ingen aning om att det hette att man var cusp. Detta kändes verkligen rätt till skillnad mot när jag läser antingen tvilling eller kräfthoroskop som aldrig träffar helt rätt eller ibland tom. säger emot varandra. En fråga: Om man läser horoskop, vilket ska man läsa, tvilling eller kräfta? Eller det som det står att man är just i den tidningen/hemsidan?

 3. Jag är född 4 April och är alltså tvättäkta vädur, men har länge funderat på om jag inte har lite inslag från fiskarna. Och jo, beskrivningen av fiskuren stämmer otroligt bra(, även om vädurens beskrivning stämmer mycket bra även den.) Är detta vanligt?

 4. Så om jag är född den 21:e Oktober så betyder det alltså att det klaschar mellan våg tecknet och skorpionen?

  Jag gillar verkligen din sida btw!!

  Det skulle förklara en hel del… Vågion alltså, för jag har sådana tvärkasst hos mina intressen estet/akademiker och dras till fiskar och Kräftor samt Skorpioner!! Haha!

 5. Jag är en stenbock/vattuman, och tidigare när jag har läst båda två i ”personlighets horoskop” har det bara stämt in på mig en liten aning. Men detta stämmer sjukt bra överens med hur jag är som person!

  Som någon redan tidigare undrat så skulle även jag vilja veta vilken man ska läsa? Jag är född inom ”vattuman” (dock riktigt tidigt, så jag är född på cupsen) , men har den senaste tiden läst både ”vattuman” och ”stenbocken”. :)

 6. Kräfton :) Shit vad det stämmde på mej, jag har ALLTID vart påväg nånstans men aldrig fattat varför, flyttar ofta byter jobb o killar med jämna mellanrum o verkar alltid tröttna efter ettag när jag väl är framme, rastlös som tusan men aldrig riktigt fattat vad jag inte är nöjd med. Spontan som få och älskar fart å spänning.
  Men önskar ändå ibland att bara få landa nånstans tryggt o stabilt å stanna där. Ska helt klart följa rådet att prova nån form av yoga eller meditation…. hoppas bara jag klarar va still så länge ;)

 7. Hej! Håller med halvdant, alltså sin egen cusp ja men attraktionen sisådär, jag är själv vattufisken och date:ar en vågion, passar utmärkt! :-)

 8. Hej! Superbra blogg! Men jag undrar hur mycket datumen för cuspar stämmer? Det är nämligen lite olika beroende på var man läser och vem man frågar. Jag har en astrologibok där vattufisken är mellan 17-22 feb. medan du skriver 19-23. Jag är själv född 17 februari och känner igen mig väldigt mycket i vattufisken. Har också tänkt på att om vattufisken är 19-23 feb. så ligger sen inte mellan Vattumannen och fiskarna utan endast i början av fiskarna. Har även tänkt på att de olika cusparna är olika långa. Finns det någon logik i hur datumen ser ut? Tacksam för svar!

 9. Har funderat en del på varför jag kommer så bra överens med vattumän. Det slog mig nu att min syster som jag var väldigt nära med när vi växte upp (skiljer inte mycket i ålder mellan oss) och som är fisk har sin födelsedag på gränsen mellan vattumannen och fisken. Såg alla hennes vattuman tendenser den här sommaren och som jag är sååå van vid haha.

 10. Är född 13 Juli… Enligt detta är jag varken Tvillingkräfta el Kräftonet. Men jag har alltid känt en koppling till Lejonet med mitt tecken.

 11. Jag funderar på om ja är en fiskur när jag är född 16mars, känns så ibland för horoskopet stämmer inte alls ibland!

 12. Jag är en vädoxe och har en påbörjad relation med en stenbock – väduren passar inte alls bra medan oxen verkar passa perfekt, hur passar vädoxen med stenbocken?

  1. Vädoxen och Stenbocken kan ha otroligt roligt ihop! De förstår varandras behov på ett ypperligt bra sätt så jag tror verkligen på er! Ni vill båda styra och ställa lite, vilket kan bidra till maktkamp, men å andra sidan har ni båda nära till skratt, så så länge ni kan kivas kärleksfullt om denna maktkamp så är alla tummar uppe. Yay! Xoxo

  1. Fullt av idéer och skratt! Det är en fin, framåttänkande kombo som jag gillar! Ibland kan Fisken uppleva en brist på känslor, men Vattufisken är kreativ nog att hitta annorlunda men fina sätt att visa uppmärksamhet. <3

 13. Hej! Jag har på senare tid intresserat mig för astrologi, men är lite förvirrad över mitt eget stjärntecken.

  Jag är född 29 mars (vädur) men kan inte identifiera mig överhuvudtaget med den beskrivningen. När jag däremot läser om fiskarna kände jag att det var som skrivet om mig. Det ligger ju ganska nära i datum, men inte så pass nära att det verkar stämma med ”reglerna”.

  Kan också tillägga att jag är född i akut kejsarsnitt och var beräknad 7-9 april, vilket inte heller gör saken lättare. Jag är 26 år gammal och min personlighet har inte förändrats märkbart under livet.

  Finns det någon förklaring till varför jag inte passar in i mallen för vädur?

 14. Äckligt exakt beskrivning av min cusp son,en Skotte, måtte han få hitta en plats att frodas i, nu är han bara ute o gör Revolt.

 15. Hej, ifall jag är född 15 februari är jag då vanlig vattuman? Tyckte vattufisken stämde in bra då jag är väldigt känslig men de kanske har med mitt måntecken lejonet att göra?

  1. Hej! Japp, du är definitivt Vattuman, men kanske har du en ascendent i Fiskarna eller Kräftan? Det skulle kunna förklara saken. Din måne i Lejonet kan absolut påverka, men känsligheten förklaras inte riktigt av den… Xoxo

 16. Hej! Jag måste passa på att fråga, för jag är en sån som alltid läser mitt veckohoroskop.. Nu när jag insett att jag är och passar så mycket bättre in i jungvåg. Vilket stjärntecken ska jag läsa? Båda eller bara jungfrun då jag fyller år 21 september?

  Mvh Tack fööör så rolig info

  1. Hej Linda! Vilket år är du född? Solen vandrar varje år in i stjärntecknen vid olika tillfällen, så detta är helt avgörande. Mitt råd är ändå att läsa båda, gärna under en längre period, eller att backa och läsa gamla horoskop, för att sedan avgöra vilket teckens horoskop du känner talar mest för ditt liv. Ibland är det båda för de som är cuspar! Xoxo

 17. Hej! Jag är en vädox med skorpion ascendent och månen i fisk och träffar nu en stenmann med också acsendent i skorpion och månen i vädur. Vad tänker du om det?
  Taaaack för superbra förklaringar!!

 18. hej! jag har just fått veta att jag är en skotte, men känner mig inte riktigt ”hemma” i det. sökte rätt på min ascendent för att reda ut saker och ting, visade sig vara stenbocken, vilket inte heller stämmer in. har alltid tänkt att jag hör hemma i skorpionen och mina vänner håller med.. men hade vart spännande att lära sig mer. kan det vara så att ascendenten inte stämmer in för att jag är en cup? klurigt med spännande!

Kommentera inlägget

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

LOADING..