Exercise while you are sick? hmm..

Nu är det förkylnings tider och jag tycker att jag ser varannan människa jag möter gå och snora och hosta lite grand. Så hur  var det nu med att träna när man är sjuk? Är det okej eller är det dåligt?

Jag jag själv tänkt en hel del på det här och jag kom över den här artikel från Runnersworld.se som jag tyckte beskrev det här med träning och sjukdom jätte bra. Så den lånade jag över hit. Men alltså, det är inte min text.

”De virus som orsakar en rinnande näsa älskar torra slemhinnor, så svett kan faktiskt till viss del ha en positiv påverkan mot virus. När man springer höjs kroppstemperaturen samtidigt som blodtillförseln till näsan ökar.

På så sätt kan man förkorta varaktigheten på en virusinfektion.Liknande effekt kan uppnås genom att andas in varm luft, till exempel i en bastu.Men detta är teoretiska resonemang och grundregeln är att aldrig springa när man känner sig sjuk.Om du är i slutet av en förkylning och näsan fortfarande rinner är det tänkbart att träna lätt.

Men vid feber och/eller halsont är det helvila från träningen som gäller.Om du har feber, gå och lägg dig! Du bör inte springa med minsta infektion i kroppen eftersom det ökar risken för hjärtmuskelinflammation. Även om sannolikheten att drabbas är mycket liten, får ett antal idrottare varje år men för livet bara för att de inte kan hålla sig lugna när de är förkylda.

Om man har svårt att hålla sig still gäller åtminstone vissa livsviktiga regler:
Har du halsont och feber ska du aldrig träna, inte heller om du känner dig sjuk. När du väl känner dig bra igen är det helt okej att ge sig ut och springa, trots att näsan fortfarande rinner lite grand.

Var också försiktig med halstabletter. De kanske gör att du känner dig bättre i halsen, men det tar på intet sätt bort infektionen. Ge dig till tåls några dagar och passa på att göra sådant som du inte har möjlighet att göra de dagar du tränar. Eller gå till sängs och vila upp dig!

För att snabbare bli frisk finns det ett antal probiotika att köpa på apoteket, liksom en mängd huskurer att mixa ihop i köket. Man kan säga vad man vill om vitlök, C-vitamin, ingefära, honungste och andra huskurer, men så länge de fungerar spelar det ingen roll om man blir frisk av placeboeffekten eller av kosten. Alla sätt är bra utom de dåliga.

För att minska risken att bli förkyld finns en del att tänka på, som att äta regelbundet, byta tröja och få i dig energi snabbt efter att du tränat; att sova åtta timmar om natten, tvätta händerna ofta och undvika chipsskålar som haft besök av många händer.” – Runnersworld

Not me.

Now is the time when almost everybody catches a cold. At least in Sweden! It feels like  every other person I see in the streets is snotty and coughing a little. So how was it, is it okey to  workout when you’re sick? Or is it not?

The virus that causes a runny nose loves dry mucous membranes, so sweat can actually to some extent have a positive effect against viruses. When you run raised body temperature, while the blood supply to the nose increases.

But if you have fever and / or sore throat, it’s a big NO NO to exercise. If  you have a fever, go to bed! You should not run with a minimal infection in the body because it increases the risk of myocarditis. Although the likelihood of being affected is very small, has a number of athletes each year but for life just because they can not keep calm when they have a cold.

If you have trouble staying still for at least some essential rules:
If you have a sore throat and fever, you should never workout, nor if you feel sick. Once you feel good again, it is okay to go out and run, even though the nose is still running a little.

Be careful of throat lozenges. They might make you feel better in the neck, but it does not in any way remove the infection. Be patient for a few days and take the opportunity to do things you are not able to do on the days you exercise. Or go to bed and rest!

To quickly get well, there are a number of probiotics to buy at the pharmacy, as well as a variety of home remedies to mix together in the kitchen. You can say what you like about garlic, vitamin C, ginger, honey tea and other home remedies, but as long as they work it does not matter if it gets better by the placebo effect or diet. All ways are good except the bad.

To reduce the risk of catching a cold, there is a lot to think about, such as eating regularly, replace the shirt and get in you energy quickly after you trained, to sleep eight hours a night, wash your hands often and avoid chip bowls visited by many hands. ”- RunnersWorld

  1. Jag vet att man inte kan punktförbränna… Men med min viktminskning så önskar jag mest av allt att fettet tas från min lovehandles. Hur ”små” kan de egentligen bli? Såklart är det individiellt, men kan man få dem riktigt toned eller är det svårt för att vi tjejer ”måste” ha fett runt höfterna ? Tacksam för svar på en knepig fråga!

Kommentera inlägget

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Information om hur vi använder dina personuppgifter och om dina rättigheter finns på vår hemsida

LOADING..