Strong is the new skinny.


Det är först när man ställer upp bilderna bredvid varandra som man verkligen ser skillnaden. Den bilden till vänster är jag för cirka ett år sedan och den till höger är jag nu i kväll. Jag är själv chockad, jag har inte sett att det har hänt så mycket… Men det är roligt och jag känner mig riktigt bra. Har ni känt den känslan någon gång? Att du känner dig bra, att du känner den där känslan ”Fan va jävla övergrym jag är!!”? Det är inte ofta jag tänker så om mig själv i alla fall men just i kväll så känner jag så, jag känner mig stolt. 

 

Det känns bra att veta att allt hårda slit som jag lägger ner både på gymmet med träningen, kosten och mentalt ger mig resultat. Nu ska jag fortsätta dieten och jobba vidare mot nästa mål. 😀 

 

// It is only when you set up the images next to each other that you really see the difference. The picture on the left is me about a year ago and the right is me this evening. I myself am shocked, I have not seen that it has happened so much … But it’s fun and I feel really good. Have you known that feeling at some point? Making you feel good, you feel that emotion ”Damn Im fucking overly awesome!”? It’s not often I think like that about myself anyway but tonight I feel like that, I feel proud.

 

It feels good to know that all that hard work that I put both in the gym with exercise, diet and mental gives me results. Now I will continue with the diet and  working towards the next goal. 😀 //

 

LOADING..