Arms, soreness guaranteed

Jag tränade armar på gymmet igår med Hanna. Ett pass som gick ganska segt faktiskt, mest för att vi kom dit lite för sent på kvällen för att ha energin på topp men ändå så gick det väldigt bra och jag har betydligt mer träningsvärk än vanligt vilket känns väldigt bra. :) Mina triceps känns ordentligt, inte för att jag tog tyngre vikter än vanligt. Kanske är det mina hög reps jag körde som har satt sina spår. I vilket fall så mår jag extra bra av att få lite träningvärk, armarna är svåra att få träningsvärk i tycker jag… 

IMG_9459IMG_9487IMG_9485IMG_9458IMG_9486

 

Biceps curls med Hantlar

20 reps / arm * 2 set 8 kg 

8 reps / arm * 1 set 15 kg 

10 reps / arm * 3 set 12,5 kg 

 

Triceps push down, smalt grepp superset brett grepp omvänt 

12 reps / vinkel * 5 set 35 kg 

 

Triceps extension i cable 

30 reps * 4 set 30 kg 

 

Overhead biceps curl I cable 

15 reps * 4 set 15 kg / sida

 

Preacher curls med Z-stång 

10 reps * 5 set 22 kg 

 

// // I trained arms at the gym yesterday with Hanna. A session that felt pretty tough actually, mostly because we got there a little too late in the evening to have energy at peak but still it went very well and I am a lot more sore than usual which feels very good. 🙂 My triceps feels properly, not because I took heavier weights than usual. Maybe it’s my high reps I drove that have left their mark. In any case, I feel extra good to get some muscle soreness, arms are hard to get muscle soreness in my opinion …

 
Biceps curls with dumbbells
20 reps / arm * 2 sets of 8 kg
8 reps / arm * 1 set of 15 kg
10 reps / arm * 3 sets 12.5 kg
 
Triceps pushdown, narrow grip superset wide reverse grip 
12 reps / angle * 5 sets 35 kg
 
Tricep Extension Cable
30 reps * 4 sets 30 kg
 
Overhead biceps curl in Cable
15 reps * 4 sets 15 kg / page
 
Preacher curls Z-bar
10 reps * 5 sets 22 kg //

Kommentera inlägget

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Information om hur vi använder dina personuppgifter och om dina rättigheter finns på vår hemsida

LOADING..