# Enbens curl

Den här övningen tycker jag är riktigt bra. Det är en stående lår curl där man jobbar med ett ben i taget. Denna kan man sjävklart göra i en liggande lårcurl med och välja att arbeta med ett ben i taget med. Varför jag föredrar att göra med ett ben i taget är främst för att man oftast är starkare i det ena benet än det andra. När man använder båda benen så kan man ju omedvetet ta lite mer av vikten på det starkare benet. Men på det här viset får båda benen lika mycket motstånd och samma arbetsfrekvens, förutsatt att man har samma vikt och gör lika många reps på varje ben. :) 

PicMonkey Collage

// This exercise, I think is really good. It is a standing leg curl where you work one leg at a time. This can be done in a lying leg curl too and choose to work with one leg at a time. Why I prefer to do one leg at a time, is mainly because you usually are stronger in one leg than the other. When using both legs  one can unconsciously take a little more of the weight on the stronger leg. But in this way both legs get as much resistance and the same operating frequency, provided you use the same weight and do as many reps on each leg. 🙂 //

Kommentera inlägget

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Information om hur vi använder dina personuppgifter och om dina rättigheter finns på vår hemsida

LOADING..