Protein & kalorier när man är vegan

Hej Ellen! Jättekul att du har blivit vegan, men jag har en fråga angående träningsperspektivet när det kommer till att vara vegan. Kommer du fortsätta ha koll på ditt protein-/kaloriintag? Jag personligen har svårt att komma upp i tillräcklig proteinnivå vid vegansk kost :/

Hej tjejen! Vilken bra fråga, innan jag fick upp ögonen för att bli vegan på riktigt så tänkte jag precis likadant som du gör nu. Jag skrev ett inlägg för inte alls så länge sedan där jag berättade att min ämnesomsättning som inte har fungerat som den ska nu sen 2014 äntligen börjar hamna i balans igen och jag går inte upp i vikt längre som jag gjorde innan utan jag har gått ner 5kg sen den liksom började bli normal igen. Jag har inte räknat kalorier alls nu på 3 månader utan jag har bara ätit när jag är hungrig, det jag har varit sugen på och tills jag känner mig mätt. Eftersom att jag har räknat kalorier strikt i cirka 6 år nu så blir det automatiskt att jag ändå har någorlunda koll på hur mycket jag får i mig varje dag men det varierar ganska mycket för vissa dagar är jag mer hungrig och andra dagar är jag mindre hungrig.

Varför jag skrev det där trots att du inte frågade är för att eftersom att jag nu äter helt fritt utan att räkna kalorier vilket jag tycker är väldigt skönt så kommer jag inte att börja räkna kalorier nu för att jag är vegan. Utan jag kommer att äta det jag är sugen på tills jag är mätt helt enkelt och sedan så kommer mitt kaloriintag variera från dag till dag. Anledningen att jag har räknat kalorier tidigare är för att jag har varit ”tvungen” eftersom att min ämnesomsättning har varit som den varit och jag har gått upp i vikt mycket och fort. Men nu när jag inte gör det så kommer jag att lyssna på kroppens signaler, kroppen vet ändå bäst själv hur mycket kalorier den behöver och äter man hälsosam mat och särskilt vegansk kost så som jag gör nu så blir det princip omöjligt att överäta och ligga på ett överskott om man enbart lyssnar på kroppens egna signaler för kroppen kommer inte säga till en att ligga på ett överskott utan den vill vara i balans.

Angående proteinet så finns det massor av bra proteinkällor som är veganska, man behöver verkligen inte äta animaliskt för att få i sig det. Jag var inne på styrkelabbet och kikade på en artikel där de har skrivit om just detta. Där hittade jag några tips som jag tänker dela till dig (er) nu.

Vet ni vad quinoa är? Quinoa i vilket fall finns att köpa i vanliga ica butiker och man kan använda det i maten som motsvarighet till  couscous, bulgur eller ris kan man säga. Dock är detta väldigt proteinrikt, Proteininnehållet är fullvärdigt och ligger på 14 %

Sojabönan är också en bra proteinkälla. Proteininnehållet i sojabönor är hela 39 % och de innehåller alla essentiella aminosyror. Förutom att du kan koka sojabönan och äta som den är, så kan du även äta sojabönor i form av tofu, Tofu kan man också köpa i vanliga icabutiker. Jag brukar skära upp det i småbitar och steka med olika kryddor. Jag ska prova att göra en thaigryta på det med i nästa vecka tänkte jag. 

Bovete är en växt som är fri från gluten och har en proteinmängd på 11 %. Förutom att du kan koka och äta de hela eller krossade kornen, så kan du även köpa mjöl och gryn gjort på bovete.

Ris med bönor, linser och kikärtor. Egentligen inte ett enskilt livsmedel, men ändå ett exempel på ett enkelt och billigt sätt att snabbt skapa en måltid med fullvärdigt proteinnehåll. Både bönor, linser och kikärtor har ofta ett högt innehåll av aminosyran lysin men innehåller lite utav metionin. Ris å andra sidan innehåller mycket utav metionin men lite utav lysin. Tillsammans bildar de en fullvärdig kombination. I synnerhet är det brunt ris som är rikt på metionin. Även bulgur och havregryn är rika på denna aminosyra. 

Det kursiva är lånat HÄRIFRÅN. Sedan så finns det självklart fler proteinkällor men det är några tips. Sedan så finns det veganska proteinpulver om du känner att du vill få i dig protein snabbt. Det veganska proteinpulvret som jag använder kan du läsa lite mer om HÄR och det är protein framtaget från havre och ärtor, supergott i chokladsmak.

// Hey Ellen! Its so fun that you have become a vegan, but I have a question regarding training perspective when it comes to being a vegan. Will you continue to keep track of your protein / calorie intake? I personally have a hard time getting up in adequate protein levels in vegan diet.

Hey Girl! What a good question, before I got interested in becoming a vegan for real, I thought exactly the same as you do now. I wrote a post not long ago where I told that my metabolism that has not worked as it should now since 2014 is finally beginning to be in balance again and I dont gain weight anymore as I did before, but I have lost 5kg since it started get back to normal. I have not counted calories at all now in 3 months but I’ve only eaten when I am hungry, what I have been craving, and until I am satisfied. Since I have counted calories strictly for about 6 years now it becomes automatic that I still have reasonably track of how many calories  that I consume every day but it varies quite a lot for some days I am more hungry and other days I am less hungry .

Why I wrote that even though you didn’t ask is because now that I eat freely without counting calories, which I think is very good I won’t start counting calories now again just because I am a vegan. But I will eat what I feel for until Im satisfied simply and then my calorie intake will vary from day to day. The reason that I have counted calories earlier is because I have been ”forced” too because my metabolism has been like it has been and I have gained weight very fast. But now that I dont, I will listen to my body’s signals, the body still know best how much calories it needs and if you eat healthy food and especially a vegan diet as I do now  it will be almost impossible to overeat and be on a surplus if you only listen to the body’s signals to the body will not tell you to overeat, but it wants to be in balance.

Regarding to protein, there are lots of good protein sources that are vegan, you do not really need to eat animal products to ingest it.

Do you know what quinoa is? Quinoa in which case are available in standard grocery stores. However, this is very rich in protein, protein content is full and is 14%.

The soybean is also a good source of protein. The protein content in soybeans is at 39% and they contain all the essential amino acids. Besides that, you can boil the soybean and eat as it is, you can also eat soybeans in the form of tofu. I usually cut it up into small pieces and fry with various spices. I’ll try to do a Thai stew on it next week, I thought.

Buckwheat is a plant that is free from gluten and has a protein content of 11%. Besides that you can cook and eat the whole or broken grains, you can even buy flour and semolina made from buckwheat.

Rice with beans, lentils and chickpeas. Actually, to eat one of them at a time is not the same thing, but still an example of a simple and inexpensive way to quickly create a meal with full protein content. Both beans, lentils and chickpeas often have a high content of the amino acid lysine, but contains little out of methionine. Rice, on the other hand, contains much out of methionine but a little out of lysine. Together they form a full combination. In particular, brown rice which is rich in methionine. Though bulgur wheat and oatmeal are rich in this amino acid.

There is of course more protein sources as a vegan but I can’t write them all down in this post, but these are some tips. You can also buy a vegan protein powder if you like.  The vegan protein powder that I use, you can read more about HERE and it is the protein produced from oats and peas. //

 

  1. Kan inte du skriva en recension på ditt veganska proteinpulver:)? Har själv ett veganprotein hemma som endast är baserat på ärtor. Och den konsistensen är så obehaglig att det inte går att dricka/blanda ut i gröt osv 🙁 den löser liksom inte upp sig utan är helt ”pulvrig”. Undrar om det är likadant med ditt vegan protein?

Kommentera inlägget

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Information om hur vi använder dina personuppgifter och om dina rättigheter finns på vår hemsida

LOADING..