Gråten i halsen

Jag antar att alla har dåliga dagar men idag så går det inte riktigt ihop för mig. Jag sitter i repan på gymmet och försöker att hålla masken, får frågan var 5e minut ”Tja, allt bra?” och jag svarar ja det är bra, hur är det själv? Men faktiskt, idag är det inte bra. Inte alls. När Annika kom så fick jag inte ens frågan, utan hon bara kunde konstatera att något var fel och tårarna på mig bara rann. Det är typiskt.

Men det är som att jag har gråten i halsen hela tiden och ögonen känns blanka på den nivån att jag skulle vilja springa till toaletten och gråta en liten stund innan jag tar tag i mig själv igen. Men jag är på jobbet så det är väl bara att bita ihop tills jag får gå hem strax efter 10 ikväll. Just nu vill jag helst bara krypa in i Jespers famn och att han ska hålla om mig och säga att allt löser sig. Vilket det också kommer att göra en dag, men kanske inte idag. Han kommer i alla fall och hämtar mig när jag slutar så jag ser fram emot det. <3

Förlåt att det blev ett sådant här inlägg. Men ibland har man dåliga dagar, även jag.

// I guess that everyone has bad days, and today is not a good day for me.  Im sitting in the reception at the gym and trying to keep a straight face, is get asked every 5 minutes ”Hi, how are you?” and I say it’s good, how are you? But in fact, today it is not good. Not at all. When Annika got here she didn’t even ask me how I was,  but she could just see that something was wrong and the tears got me and just flowed. It is typical.

It’s like I have a lump in my throat and my eyes feel plain on the level that I would want to run to the toilet and cry a little while before I take hold of myself again. But I’m at work so I guess I jus have to bite the bullet until I get to go home shortly after 10pm tonight. Right now I would just want to curl up in Jesper’s arms, and he’ll hold me and say that everything will work out. Which it will do, just maybe not today. He will pick me up after work at least. <3

Im sorry for writing a post like this, but everyone has bad days. Even me. //

DSC_0153

LOADING..