Tisdags motivation

Godmorgon hjärtan!

Vi ska starta den här tisdagen med lite pepp och motivation. De här 8 punkterna snubblade jag förbi på en sida. Det är alltså inte min text, men jag tyckte att den var jättebra och jag själv ska tänka mer på punkterna. Särskilt punkt nummer 7 som är Ta inte åt dig av negativa kommentarer som jag faktiskt lite var och varannan dag med det yrket jag har. Det ska jag tänka på, att inte ta åt mig. Källan till kommande text är: Love your body as it is, av Astrid Longhursts.

Låt din kropp bli din bästa vän
Bete dig mot din kropp som du gör mot någon du tycker om. Arbeta med kroppen i stället för mot. Då börjar du också ta bättre hand om den.

Vårda din kropp
Skriv ner allt du vill göra för att visa att du bryr dig om din kropp och när du tänker göra det. Det kan vara att beställa fotvård, gå till tandläkaren, gå på massage, ta avslappnande bad i väldoftande oljor, smörja in huden med sköna krämer, dra ner på arbetstakten eller ta en skogspromenad.

Bli medveten om och tänk mer på enskilda kroppsdelar
Fråga dig till exempel: Vilken musik längtar öronen efter att få höra? Vart gillar fötterna bäst att få promenera? Hur vill håret känna sig? Vad vill händerna beröra eller skapa? Vilka dofter vill näsan känna eller vilken dans längtar dina höfter att få röra sig till?

Städa i garderoben
Släng eller ge bort allt som är för litet, för stort, för gammalt eller sånt du aldrig använder. Det troliga är att det inte kommer till användning. Du får snarare dåligt samvete och känner dig missnöjd.

Köp de kläder du vill ha nu
Vänta inte tills du gått ner i vikt, till exempel, utan skaffa de snygga kläder och underkläder som du längtar efter nu och i den storlek du har nu. Då känner du dig både fräschare och snyggare.

Lyssna på och bli medveten om vad du säger om dig själv
Kritiserar eller nedvärderar du dig själv med ord som ”det är ingen idé, jag klarar det inte” eller ”jag är så fet/ful/mager och dum i huvudet”. Eller ”jag hatar mitt utseende”. Hur skulle du reagera om din partner eller bästa vän sade detsamma om sig själva? Du skulle sannolikt inte hålla med dem. Tänk på det nästa gång du kritiserar dig själv.

Ta inte åt dig negativa kommentarer
Sålla bort kommentarer, åsikter och kritik från andra människor om det inte är konstruktivt eller kan vara användbart för dig.

Jaga dina energivampyrer
Försök komma på allt som suger ut din tro på dig själv, som trycker ner dig och gör dig svag, maktlös, urlakad och deppig. När du blir medveten om och får insikt om vad det är kan du lättare göra dig av med det.


Hi! I just stumbled past on a page with 8 tips for a better self-esteem. It is not my text, but I thought it was great and I should think more about points. Especially point number 7 that is Dont take to much notice to negative comments, I actually get those negative/mean comments almost everyday here at the blog or at my instgram. I will try to not hink about them so much and don’t take any offence to them. The source of the future text is: Love your body as it is, by Astrid Longhurst.

Let your body be your best friend
Behave towards your body as you do with someone you like. Work with your body instead of against it. Then you’ll also will start taking better care of it.

Nurture your body
Write down everything you want to do to show that you care about your body and when you intend to do it. It may be to order pedicure, going to the dentist, get a massage, take a relaxing bath in fragrant oils lubricate the skin with beauty creams, slowing down the pace or take a walk in the woods.

Be aware and think more on individual body parts
Ask yourself, for example: What music are you longing for your ears to hear? Where does your feet’s like the best to get a walk? How would you like your hair to feel? What do your hands touching or create? Which scents to the nose or feel the dance crave your hips to move to?

Clean the closets
Throw or give away anything that is too small, too big, too old, or stuff you never use. It is not likely that it will be used. You get rather bad conscience and feel dissatisfied.

Buy the clothes you want now
Do not wait until you have lost weight, for example, without getting the fancy clothes and underwear that you crave now and in the size you have now. You will feel both fresher and prettier.

Listen and be conscious of what you say about yourself
Criticize or disparage yourself with words like ”it’s no use, I can not do it” or ”I’m so fat / ugly / skinny and stupid.” Or ”I hate my looks.” How would you react if your spouse or best friend said the same about themselves? You would probably not agree with them. Think about that the next time you criticize yourself.

Do not take for you negative comments
Sift out comments, opinions and criticisms from other people if it is not constructive or may be useful to you.

Chasing your ”Energy Vampires”
Try to think of everything that sucks out your faith in yourself, pushing you down and makes you weak, powerles

  1. Kommer du köra nåt sammandrag av frågor du fått i något kommande inlägg? Hade nämlingen en från den 19e september! Eller om du har något svar på den alls? :)) På tal om nedan inlägg så gillar jag också GIF! Superbra om man någon gång funderar på om man utför en övning rätt 🙂

Kommentera inlägget

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Information om hur vi använder dina personuppgifter och om dina rättigheter finns på vår hemsida

LOADING..