Time

Jag är så fascinerad av begreppet tid. Vad det egentligen är, vad det gör med oss. Hur vi använder den, hur vi slösar den, hur vi jagar den och blir jagade tillbaka. Tid är den dyrbaraste ägodelen vi har och ändå lägger vi så mycket av den på att oroa oss inför den gångna eller kommande tiden.

Se detta och förstå vad jag menar.

LOADING..