PURPOSE

För 3 år sedan fick jag en förfrågan om att börja blogga för en bloggportal. Det var en svår tid i mitt liv och jag visste inte vad jag skulle göra. Att börja blogga var en gåva för att jag fick något att jobba för då. Jag är väldigt tacksam att jag har haft detta att dedikera mig åt dom senaste åren. Att se brister i text och bild varje dag är lärorikt men svårt. För att man får följa sin egen resa. Det har varit viktigt att inte låta människor lära känna mig genom min blogg. Jag har varit väldigt selektiv gällande vad jag har valt att skriva på min blogg. Men när jag började att sjunga igen för några veckor sedan, kändes det som att det jag har skrivit på min blogg är inte det jag vill göra. Det är inte jag, det är inte på riktigt. Jag söker forfarande efter vad det är jag ska göra. För är det något som är en gåva, då är det livet. När man måste gå igenom svårigheter så får man erfarenheter, och när man har gått igenom dessa saker, så blir man man en mer rik person som kan använda sig av det i sitt liv. Jag har ingen intention att sjunga och musik måste vara mitt purpose. Jag älskar att göra det. Och det är det viktigaste. Jag kan inte förklara med ord hur tacksam jag är att börja göra det igen. Inget gör mig så lycklig och hel som det. Jag är en mer öppen till det nu. Och är det något som jag vill önska andra så är det att inte tappa hopp att bli hel och göra det man älskar att göra.


3 years ago I got an offer to start blog for a blog platform. It was a difficult time in my life and I didn’t know what to do at that time. To start blog was a blessing because I got something to work for. I’m really grateful that I got something to dedicate myself to the last couple of years. To see the flaws in text and photos everyday is learning but also really tough. Because you get to follow your journey. It’s been important to me to not get people to know me through my blog. I’ve been very selective of what I’ve shared at my blog. But when I started to sing again a few weeks ago, I suddenly felt that the things that I’ve been writing about is not what I want to do. It’s not me, it’s a shell. I still search for it, what my truth is. If there’s something that is a gift, it’s life. When you are forced to face hard times, you receive wisdom, and when you have faced that, you’re a more rich person who can use the wisdom in your life. I have no intention that to sing and music must be my purpose. I just love to do it myself. It’s the most important. I can’t even express with words how grateful I am to get to do it again. Nothing makes me more happy and whole then that. I’m more open to it now. And if it’s something that I want to wish for others it’s to never loose the hope to heal and to do what you love to do.

LOADING..