FIND YOURSELF

Photo: Evelina Rönnbäck

  UPDATE

follow your heart and be who you are

 

Jag åker till USA snart! Det börjar verkligen att närma sig! Det är bara några få veckor kvar! Dom senaste åren så har jag dragit mig bort från det sociala livet, efter att ha spenderat tid med människor varje dag (som många av oss gör hela tiden). Det är bland det bästa jag har gjort! Det sista året i gymnasiet så började jag att dra mig undan, och jag hittade min kärlek för att vara med mig själv. Det säger jag självklart inte för att göra ner människor som jag har varit med, utan bara för att för min egen skull så behövde jag dra mig från det för att hitta mig själv! Det kan vara svårt med det sociala livet och att umgås med andra människor. Är man en känslig människa så påverkas man ofta mycket av sin omgivning och kanske till och med tappar förståelsen för vem man är. Jag har alltid varit en människa som har brytt mig mycket om vad andra tycker och tänker om mig och alltid viljat att människor ska gilla mig. I det så börjar man att söka och man ställer sig själv frågan ”hur kan folk gilla mig?”, man glömmer bort att man bara ska vara sig själv. Jag vet att människor i min krets tycker att jag har förändrats men i själva verket så har jag bara skalat bort det som inte är ”jag” och kommit närmre kärnan av vem jag egentligen är. Jag tror att man ska vara ödmjuk inför andra människors utveckling, inte döma och tro sig veta bäst vem någon annan är, utan att man ska respektera andras människors utveckling! Det kommer att visa sig i sinom tid, vem hen är! För mig så känns det som att många lärde känna mitt skal tidigare och inte vem jag egentligen är. Eftersom att jag, som många andra också, har varit med om hur det känns att inte bli accepterad för den man är, så har jag haft svårt att visa vem jag är. Det är också en anledning varför jag har valt att visa ett skal av mig själv i min blogg tidigare, och fokuserat på vissa särskilda områden, för att skydda mig själv. Helt enkelt för att det är enklare att få kritik för ett skal (för någon som man inte är) än att bli kritiserad för den man är! Sociala relationer är självklart jätteviktigt, men jag har behövt att dra mig undan för att hitta mig själv! De här inlägget skriver jag för att uttrycka vikten av att följa sitt eget hjärta och inte låta människor styra över vem du är! Det kommer tider när man inte förstår överhuvudtaget varför vissa saker händer, men när man börjar att kravla sig ur sitt eget skal, så börjar man sakta men säkert att förstå varför saker och ting har hänt. Jag är tacksam över att jag drog mig undan dom sociala sammanhangen men jag är också tacksam över alla som jag har träffat och alla som jag kommer att träffa! Med det sagt, följ ditt hjärta! Jag tror verkligen att self-research är viktigt och att vi lär oss på tok för lite om att ta hand om oss själva. I det långa loppet så är det något som gynnar en själv, alla andra och hela världen! För att genom att hitta sig själv, så blir man mer balanserad, och man sänder därför ut bättre budskap i världen! Genom att vara en så bra människa man kan så bidrar man till den kollektiva hållbarheten för hela mänskligheten! Jag kanske låter väl djup just nu, men det är ju den jag är! Jag hoppas att ni gillar mig! Jag ska till USA för att mitt hjärta säger att jag ska göra det! Jag ska till Massachusetts och New York!


I’m going to the U.S soon! It’s getting closer! It’s only a few weeks left! The last couple of years I’ve withdrawn from social life, after I (like many others) have spent time with people every day. It’s one of the best things I’ve done! The final year of upper secondary school I started to hide away from people, and I found my love for being alone. Of course, I don’t say that to bash the people that I’ve met, only that for my own good I needed to go through that to find myself! Social life and to meet people can be hard. If you’re a sensitive person it’s easy to be affected by your surrounding and maybe even loose the sense of who you are. I’ve always been a person who cares a lot about what people think about me and always wanted people to like me. With that mindset you start to search and ask yourself the question ”how can people like me?”, you forget only to be yourself. I know that people in my circle thinks that I’ve changed, but in fact I’ve only peeled of layers that isn’t me and I’ve come closer to the heart of who I am. I believe that you should be humble about another persons development, not judge and think that you know the best who another person is. You should rather be respectful about another persons development! Time will tell, who that person really is! For me, I feel that people earlier in my life got to know a shell of myself and not who I really am. I, as many others, have experienced not being accepted for who I am, and because of that I’ve struggled to share who I am later on in my life. That’s also a reason why I’ve presented a shell of myself in my blog, rather shared specific areas, to protect myself. Because it’s easier to be judged by a shell, someone that you’re not, than to be judged by who you really are. Of course, social relations is really important, but I needed to get away from it to find myself. I’m writing this post to express the importance to follow your heart and to not let people decide for you who you are! There are times when things doesn’t make sense, but when you begin to crawl out of your shell, answers starts to appear why things are happening! I’m thankful that I did hide away but I’m also thankful for all the people that I’ve met and that I’m going to meet! With that said, follow your heart! I really believe that self-research is important and that people in general know way to little about taking care of ourselves. In the long term it’s something that will benefit yourself, others and the whole world! Because by finding yourself, you become more balanced, and therefor you’re sending out whole messages into the world! By being as good a person as you can, you contribute to a collective sustainability for the humanity! I may sound deep, but that’s who I am! I hope you like me! I’m going to the U.S because my heart wants me to! I’m going to Massachusetts and New York!

LOADING..