TRAVEL

Photo: Evelina Rönnbäck

UPDATE

Interconnection

 

Det är bara några dagar kvar tills jag åker nu! Jag hoppas att ni inte tycker att jag tjatar om det, det är bara väldigt spännande för mig! Allt är bokat och klart, så jag väntar bara in resdagen. Jag har rest ensam ganska många gånger nu (Peru, Frankrike, Tyskland och Portugal) så inga oklarheter inför den här resan! Det är förstås alltid spännande att göra något på egen hand, väldigt uppfyllande också. Det är en sådan grundläggande instinkt som människa att känna att man kan klara sig själv! Om man känner sig lika hemma oavsett var i världen man är så känns det inte så svårt att komma till nya platser. Himlen är likadan överallt, det är samma jord och samma Universum! I grund och botten är allt detsamma, men saker och ting har uttryckt sig i olika former! Därför är man hemma var man än är. För att allt är sammankopplat och att man hör ihop med allt. I vetskap om det, så känner man sig aldrig vilse. Det är som färger! Om man blandar olika färger blir dom tillsammans en och samma färg, men separat uttrycks, manifesteras och upplevs färgerna som olika! Jag och min familj konstaterade igår hur bra den här resan passar mig! Jag ska resa, involvera mig i existentiella frågor, jag ska till New York och London (som jag vill flytta till) och jag ska möjligtvis göra en särskild musikrelaterad sak samma dag som jag är tillbaka i Stockholm! Jag kan berätta mer om det senare, om det blir av. Ett steg i taget! Innan jag åker – Jag funderar på att köpa en polaroidkamera för att fota bilder på resan till bloggen! Vad säger ni? Borde jag?


It’s only a few days left until I’m traveling! I hope that you don’t think I’m talking to much about it, I’m just so exiciting. Everything is booked and ready, so I’m just waiting for the travel day! I’ve traveled alone a couple of times already (Peru, France, Germany and Portugal) so no ambiguities for the travel! Of course, it’s always exciting to do something on you own, also very fullfilling. It’s such a basic instinct as a human to know that you can survive on your own! If you feel home wherever you are in the world it doesn’t feel diffucult to arrive to a new destination. The sky is the same everywhere, it’s the same Earth and the same Universe! In fact, everthing is the same, but has expressed itself in different ways! That’s why you’re at home wherever you are. Because everything is interconnected and you belong with everything! With that knowledge, you never feel lost. It’s like colors! Mixing different colors will make them the one and the same color, but separately, the colors will be expressed, manifested and percieved differenly! Me and my family talked yesterday about how great this trip will fit me! I’ll travel, involve in existential questions, going to New York and London (which I want to move to) and I’ll probably do a music-related thing the same day I’ll come back to Stockholm! I can tell you more about that later, if the opportunity arises. One step in a time! Before I’ll travel – I’ve been thinking of buying a polaroid camera so I can post photos at the blog from the trip! What to you say about that? Should I?

LOADING..