ASK ME ANYTHING

 

Q/A

QUESTION AND ANSWER

 

 

Jag tänkte att en Q/A kan passa bra på bloggen just nu i och med att jag har börjat blogga på VeckoRevyn och att en del nya människor kanske har hittat min blogg genom det. Jag kommer att svara på frågorna i ett blogginlägg om någon vecka. Så om ni har några frågor (vad som helst) som ni vill ha svar på – Ställ frågor i kommentarsfältet nedan!

Det finns också möjlighet att ställa frågorna genom e-mail, Instagram DM, Twitter eller på något annat sätt om det känns bättre. Vill man vara anonym så får man självklart vara det och har man ingen fråga alls är det såklart helt okej också, haha! ♡

P.S. Jag vill också passa på att säga att ni alltid är välkomna att ställa frågor, dela tankar eller annat till mig. Om ni t.e.x skulle vilja dela och berätta något om er själva så skulle jag bli jätteglad, ärad och tacksam över det också. Oavsett om det är offentligt (genom bloggen, Instagram eller Twitter) eller genom ett privat meddelande vilket jag inte kommer att publicera, beroende på vad som känns bäst för dig. Jag är alltid öppen att svara på er eller bara lyssna helt enkelt. Oavsett om jag har en frågestund eller inte! 


I thought that a Q/A might fit the blog right now because I’ve started to blog at VeckoRevyn and that some new people may have found my blog through it. I’ll answer the questions in a blog post in a week or so. So if you have any questions that you want an answer to – Ask questions in the comment field below!

There’s also a possibility to ask the questions by e-mail, Instagram DM, Twitter or in any other way if it feels better. Of course it’s okay if you want to be anonymous and if you have no question at all, it’s obviously okay too, haha! ♡

P.S. I’d also like to say that you’re always welcome to ask questions, share thoughts or anything else to me. If you’d like to share and tell something about yourself, I’d be very happy, honored and grateful for that too. Whether it’s public (through the blog, Instagram or Twitter) or through a private message that I’ll not publish, depending on what feels right for you. I’m always open to answer or just listen to you. Whether I have a Q/A or not!

EMAIL: MOAEMILIA@OUTLOOK.COM

INSTAGRAM & TWITTER: MOAEMILIAS

LOADING..