HOW TO FEEL BETTER

Photo by Moa. / Mountain in Cusco, Peru.

Q/A
READER QUESTION


Anonym: Vad är dina tips för att må bra och vara glad?

Svar: Tack för frågan och att du når ut! Jag ska göra mitt bästa för att hjälpa och svara på frågan.

Det är en balans att känna positiv energi och samtidigt vara närvarande i sina negativa energier för att kunna släppa dem.

TIPS:

Se både över din interna och externa miljö.

Inre:

– När mår du bra? Lyft din energi. För mig kan det vara att vara ute i naturen till exempel.

– Identifiera, lyssna och förstå de negativa tankarna och känslorna. Smärtan fortsätter komma upp om en förtränger det. Ta hand om dina sår! Det finns ett citat av Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī som lyder följande: ”The cure for the pain is in the pain”.

Yttre:

– Reflektera över om det finns faktorer i din omgivning som påverkar dig negativt på olika sätt. Kan du bryta dig fri från det?

– Var lika medveten om hur du spenderar vaken tid och din sömn. Båda, lika viktigt.

– Ta djupa och stora andetag, drick mycket vatten och ät mat som gör att du mår bra fysiskt, mentalt, emotionellt och spirituellt. Det har så mycket större betydelse än vad man tror!

Meddelande:

Du förtjänar att må bra, jag tror på dig och att du har förmågan att förändra din egen situation i livet. Du har det inom dig!

Jag hoppas att det kan hjälpa!


English:

Anonym: What are your tips for being happy and feel good?

Answer: Thank you for the question and for reaching out! I’ll do my best to help and answer this.

It’s a balance to feel positive energy and in the same time be present with your negative energies in order to release them.

TIPS:

Take both a look at your internal and external environment.

Internal:

– When do you feel good? Lift your energy. For me, it can be to be with nature for example.

– Identify, listen and understand the negative thoughts and emotions. The pain will come up again if you repress it. Take care of your wounds! There’s a quote by Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī that sounds like this: ”The cure for the pain is in the pain”.

External:

– Reflect if there’s anything in your external environment that impacts you negativly in any way. Can you break free from that?

– Be both conscious of how you spend your time awake and your sleep. Moderation.

– Take deep and big breaths, drink a lot of water, eat food that makes you feel good physically, mentally, emotionally and spiritually. It’s much more important than we understand!

Message:

You deserve to feel good, I believe in you and that you have the ability to change your own situation in Life. You have it in you!

I hope that this is going to help you!

Kommentera inlägget

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Information om hur vi använder dina personuppgifter och om dina rättigheter finns på vår hemsida

LOADING..