60 minutes arm session – Friday workout

FullSizeRender-16_3

Jag började passet med ett drop set i biceps curls med stång, jag gör nedastående reps och kilo antal i rad utan paus. Detta gör jag 3 omgångar.

6 reps 30 kg – 8 reps 25 kg – 10 reps 20 kg – 15 reps 15 kg * 3 varv

// I began my session with a drop set with biceps curls using a rod, I did the below reps and kilos all ina row without a break. I do this for 3 rounds.

 6 reps 30 kg – 8 reps 25 kg – 10 reps 20 kg – 15 reps 15 kg * 3 //

FullSizeRender-18FullSizeRender-22_7FullSizeRender-15_5FullSizeRender-19_7

Övning, eller övningar nummer 2 är ett superset för triceps. Jag börjar med scullcruchers med hyfsat brett grepp med stång liggande på en bänk för att sedan direkt därpå köra kick-backs med hantlar.

20 reps 15 kg i scullcruchers och sedan 12 reps / arm 8 kg i kick-backs. Detta 3 omgångar. 

// Exercise, or exercises number 2 is a superset for triceps. I start with scullcruchers with fairly wide grip with rod lying on a bench and then immediately following go for kickbacks with dumbbells.

20 reps 15 kg in scullcruchers and then 12 reps / arm 8 kg in kickbacks. This 3 rounds. //

FullSizeRender-21FullSizeRender-17_4

Punkt nummer 3 i passet blir ett superset där vi kombinerar både biceps och triceps. Jag börjar med att lägga mig på en bänk och kör biceps curls uppifrån i cable och jobbar mot pannan. Viktigt att tänka på här är att hålla armbångarna stabila och jobba så isolerat som möjligt med biceps. Detta är ett superset så det blir ingen paus utan vi går direkt vidare och kör triceps pushdowns med stång

20 reps i båda övningar, detta 3 omgångar.

// Point number 3 in the session is a superset where we combinate both  biceps and triceps. I begin with lying myself on a bench and I do biceps curls from the top of the cable and working towards my forehead. Its important to remember to keep the elbows stable and work as isolated as possible with the biceps. This is a superset so we dont have any paus but we go straight ahead and do triceps push downs with with a rod.

20 reps of each exercise, this 3 rounds. //

FullSizeRender-23_8

Sista delen av passet så kör jag scullcruchers som första övingen för triceps som jag visade ovan, fast jag gör det i cable liggande på en bänk med stång. Detta är också ett superset, så jag går direkt och kör biceps curls med rep, också i cable. 

20 reps i båda övningar, detta 3 omgångar. 

// The last part of the session I go for scullcruchers  again like I did in the first triceps exercise that i posted above, but I do it in the cable lying on a bench with a bar. This is also a superset, so I go straight and do biceps curls with a rope, also in the cable.

20 reps of each exercise, this 3 rounds. //

Kommentera inlägget

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Information om hur vi använder dina personuppgifter och om dina rättigheter finns på vår hemsida

LOADING..