Disco friday

Armar it was. Jag tror att både jag och min mamma var lite för hungriga på slutet för att vara trevliga mot varandra. Stämningen blev lite till och från, men ni vet ju själva när man når gränsen till att vara lite för hungrig och man blir sådär lättretlig. Kombinationen av två sådana personer kan ni ju bara gissa, haha! Fast jag ska inte klaga för passet gick faktiskt bra, vi var ganska ensamma där också. Det  är det som är bra med fredagskvällar, det är tomt. :) 

FullSizeRender-8FullSizeRender-10FullSizeRender-7FullSizeRender-5FullSizeRender-9FullSizeRender-3FullSizeRender-6_6FullSizeRender-4

Armar it was. Jag tror att både jag och min mamma var lite för hungriga på slutet för att vara trevliga mot varandra. Stämningen blev lite till och från, men ni vet ju själva när man når gränsen till att vara lite för hungrig och man blir sådär lättretlig. Kombinationen av två sådana personer kan ni ju bara gissa, haha! Fast jag ska inte klaga för passet gick faktiskt bra, vi var ganska ensamma där också. Det  är det som är bra med fredagskvällar, det är tomt. 🙂 

Hammercurls

25 reps / arm * 1 set 8 kg 

10 reps / arm * 1 set 14 kg 

8 reps / arm * 3 set 16 kg 

 

Scullcruchers – superset – Kick Backs 

15 reps 20 kg i scullcruchers och 12 reps 8 kg i kick Backs * 4 set

Liggande biceps curl i cable 
15 reps * 4 set 25 kg

Triceps extension i cable med rep – superset – liggande curls mot pannan i cable 
15 reps i triceps 35 kg – 12 reps curls * 5 set

// Arms it was. I believe that both I and my mom was a little too hungry at the end to be nice to each other. The atmosphere was a bit on and off, but you know  when one reaches the point of being a little too hungry and you become a little edgy. The combination of two such people, you can only guess, haha! But I should not complain since the session went really well, we were quite alone there, too. That’s the good thing about Friday evenings, it is empty. 🙂

Hammercurls
25 reps / arm * 1 set of 8 kg
10 reps / arm * 1 set 14 kg
8 reps / arm * 3 Set 16 kg
 
Scullcruchers – superset – Kickbacks
15 reps 20 kg in scullcruchers and 12 reps 8 kg in kickbacks * 4 sets
 
Lying biceps curl in Cable
15 reps * 4 sets 25 kg
 
Tricep Extension in cable with rope – superset – lying curls against forehead in cable
15 reps of triceps 35 kg – 12 reps Curls * 5 sets //

Kommentera inlägget

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Information om hur vi använder dina personuppgifter och om dina rättigheter finns på vår hemsida

LOADING..