Kroppsideal & hälsa

P5130660

Nu är det faktiskt inte alls särskilt långt kvar till sommaren. Eller vissa dagar känns det ju faktiskt som sommar på riktigt, men det är väl först i juni och juli som man kan säga att det är sommar på riktigt! Jag är en riktig sommartjej och jag ser fram emot att få ligga på stranden, grillkvällar och långa promenader på sommarkvällen. Något som är mindre kul med att sommaren närmar sig är den jäkla hetsen som kommer med den. Om jag ska vara ärlig så tycker jag att det har gått för långt. Hetsen alltså. Det har nästan blivit som en tävling om vem som är mest hälsosam och vem som har störst muskler. Folk taggar sina bilder med #fitspo #fitnessmotivation #strongisthenewskinny. Jag själv vet om att jag är en del i den här instagram/blogg världen och faktiskt driver en blogg där jag skriver om min egen träning, träning i allmänhet och mat. Dessutom under namnet fitspooration. Men meningen med min blogg och instagram är inte att hetsa till träning och att äta 100% clean. Men jag vill värna om hälsa och att ta hand om sig själv. Nästa fråga är då: Vad är hälsa egentligen?

Hälsa är inte något vi kan se. Hälsa är inget vi kan ta på. Hälsa är inte en speciell kroppstyp. Hälsa syns inte, samma sak som att ohälsa inte syns. Eller jo till viss del ibland syns det men ni förstår min poäng. Hälsa är inte att äta kvarg till frukost och ha en super tonad kropp med snygga muskler. Hälsa är när du tar hand om din kropp, när du matar den med bra mat som du klarar av att leva på utan att gå och känna dig hungrig. Känner du att du mår bra av att träna 3 gånger i veckan så är det bra, känner du att du vill träna 12 gånger i veckan får att må bra så är det också bra – så länge som du trivs med det och känner att du klarar av det.

Strong is the new skinny är faktiskt ett av mina favorit qoutes. Men just nu känns det faktiskt mer som att strong is the new skinny är lite av en qoute som människor med ätstörningar kan gömma sig bakom. För mer än hälften av bilderna som blir taggade med strong is the new skinny är på underviktiga personer. Nu menar jag heller inte att en underviktig person nödvändigtvis är ätstörd utan vissa personer är faktiskt naturligt smala men jag själv som har varit riktigt ätstörd själv en gång i tiden kan se ett ganska tydligt mönster i vissa fall på dessa konton.  Du behöver inte vara den starkaste och lyfta de tyngsta vikterna för att vara stark. Nej vet du vad – Det räcker med att du känner dig stark! Vad är en väldefinerad biceps värd när du kan vara stark mentalt och kunna bära alla matkassar hem från butiken och samtidigt putta fram barnvagnen framför dig? SUPERKVINNA.

Man bli ju faktiskt lite förvirrad över vad hälsa egentlgien är. Kolla i tidningshyllan nere på Ica till exempel, det står en rad med olika ”Hälso tidningar” varav på 4 av dem så står det ”Gå ner 10 kilo på blah blah blah veckor” och i samma tidning får vi också läsa ”Lär dig älska dig själv”, ”Du är fin som du är, EGO BOOST”. På omslaget är det också en kvinna oftast som är väldigt vältränad och troligtvis retusherad också, detta är hälsa liksom. En supertonad kropp betyder inte hälsa, allas kroppar är olika trots allt. För vissa är det hälsa att ha lite extra hull på magen och för andra så är det hälsa att vara tonad. Allas kroppar har olika förutsättningar och det är bara att inse det.

Trenden att vara supersmal har gått över lite till att vara supervältränad eller till att ha smal midja och stor rumpa. Vilket inte heller är bra. För ett par sommrar sedan så deffade jag inför en tävlingssatsning som jag gjorde innan jag fick min diagnos hypotyreos.  Muskler och ådror kom fram och jag fick kommentarer nästan dagligen som sa att ”gud, du har blivit så fit!!”, men i mitt huvud så var det mer, ”jag har aldrig varit såhär svag.”, Jag kände mig mer fit med lite mer fett på kroppen, mat och energi till musklerna och mer styrka i gymmet. Men samhället dömer hurvida man är vältranad och fit utifrån utseende, inte mående eller styrka. För absolut är du starkare när du äter på energibalans eller lite överskott än när du dietar ner dig för att få fram definitionen av musklerna. Sen när jag la på mig lite fett igen men samtidigt ökade i muskelmassa ordentligt under den här perioden så fick jag en del kommentarer som istället sa ”Du var snyggare förut”, ”Varför vill du bli sådär stor?”, ”När ska du deffa egentligen?”. För i dagens samhälle så räcker det inte med att bara vara stark, musklerna ska vara väldefinerade också. Är det inte lite sorgligt?

Nu har jag babblat jättemycket om detta och jag ska lägga ner nu. Men detta är min personliga åsikt kring det hela. Det jag vill komma fram till egentligen är att jag önskar att alla är lite snällare mot sig själva. Jag ser så mycket stress i kommentarerna med frågor om hur man ska dieta inför sommaren, stress över att inte ha det där sexpacket eller smala midjan och stora låren på stranden. Men vet ni vad? Ni behöver inte ha ett sexpack för att vara snygga till stranden i sommar och ni behöver inte ha en stor rumpa för att kunna skina. Gör det ni mår bra av, vad som gör er glada så kommer ni defenitivt skina. Jag själv kommer inte ha ett sexpack i sommar, men jag kommer att trivas i min bikini ändå. För jag vet att jag tar hand om mig själv, att jag ger min kropp den maten som den mår bra av men samtidigt vet att det är okej att njuta och äta glass ihop med min sambo i soffan på kvällen när vi kollar på film. Jag har kämpat i gymmet, jag känner mig stark i min kropp och det betyder mer än låg energi och ett sexpack. Man blir inte gladare av det, jag har testat nämligen. För vem har ändå dött av lite celluliter? Jag vill att ni ska veta det, känn ingen press eller ångest någonsin över något som ett kroppsideal. Gör vad du mår bra av. Ät när du är hungrig, ät tills du är mätt, ät hälsosam och bra mat. Träna för att du tycker att det är roligt och inte för att du känner dig tvingad till det. Gör det för din egen hälsa och jämför dig inte med andra.

 

Var den bästa och mest hälsosamma versionen av dig själv, det är hälsa på riktigt.


Now it’s actually not far att all from summer. Or some days are actually summer for real, but I guess that you cannot say that it is summer before  June and July! I am a true summer girl and I look forward to lie on the beach, barbecues and long walks in the summer evening. Something that is less fun with that the summer is approaching, is the damn press and stress that comes with it. If I’ll be honest, I think it has gone too far. The stress about it. It has become next to a competition about who is the most healthy and who has the most muscle. People tag their photos with #fitspo #fitnessmotivation #strongisthenewskinny. I myself know that I am a part of this instagram / blogosphere and actually runs a blog where I write about my own training, training in general, and food. Furthermore, under the name fitspooration. But the point of my blog and Instagram is not to incite to exercise and to eat 100% clean. With my blog I want health, being happy and to take care of yourself to be the focus. The next question is then: What is health really?

Health is not something we can see. Health is not something we can take on. Health is not a particular body type. Health can not be seen, the same as that unhealth  is not visible either. Or well, at some extent sometimes it can be seen if a person is healthy or unhealthy but you understand my point. Health is not to eat quark for breakfast and have a super toned body with lean muscle. Health is when you take care of your body, when you feed it with good food that you can manage to live on without walking around and feel hungry. If you think that you feel good about working out three times a week that is good, if you feel that you want to train 12 times a week to feel good that is good too – as long as you feel comfortable with it and feel that you can handle it.

Strong is the new skinny is actually one of my favorite qoutes. But right now it actually feels more like being strong is the new skinny is a bit of a qoute that people with eating disorders can hide behind. Since more than half of the images that are tagged with strong is the new skinny is showing underweight people. You do not need to be the strongest or lifting the heaviest weights to be strong. No, you know what – it is enough that you feel strong! What is a well defined biceps worth when you can be strong mentally and be able to carry all the groceries home from the store and simultaneously push forward the stroller in front of you? SUPER WOMAN.

What health actually is can be a bit confusing. Just check the magazine rack down in the store, for example, there are a number of different ”Health magazines” which 4 of them says ”Lose 10 kg of blah blah blah weeks” and in the same magazine we also read ”Learn how to Love Yourself ”,” You are beutiful as you are, EGO BOOST”. On the cover, it is also usually a woman who is very fit and probably retouched too, this is what we picture that health is. A super toned body does not necessary equally health, everyone’s body is different after all. For some it’s health to have a little extra fat on your stomach and for others it’s health to be toned. Everyone’s bodies have different conditions and it is only to realize that.

The trend to be super skinny have gone over a little to be super fit or have a super small waist and big booty, which is also not good.  A couple of years ago, I prepped for a competition that I did before I got my diagnosis hypothyroidism. Muscles and veins started to pop and I received comments almost daily saying that ”God, you’ve become so fit!!” but in my head it was more like: ”I’ve never been this weak.” I felt more fit with a little more fat on my body, food and energy to the muscles and more strength in the gym. But society judges whether one is toned and fit based on appearance, not in health or strenght. Because, absolutley, you are stronger when you eat on a energy balance or a little excess than when you’re dieting down to get the definition of the muscles. Then now that I’ve put on a little fat while increasing muscle mass properly during this period, I get some comments that instead saying ”You were prettier before,” ”Why do you want to get that big?”, ”When are you going to diet again? ”. In today’s society it is not enough to just be strong, muscles should be well defined as well. Isn’t that a little sad?

Now I babbled a lot about this and I’ll end it now. But this is my personal opinion about the whole thing. Where I want to get with all this really is that I wish that everyone could be a little kinder to themselves. I see so much stress in the comments with questions about how to diet for the summer, stressing over not having that six-pack on the beach. But you know what? You do not need a six-pack to be fancy on the beach this summer and you do not have to have a tiny waist and big butt  to shine. Do what you feel good about doing, what makes you happy and you will definitely shine. I myself will not have a six-pack this summer, but I will enjoy my bikini anyway. Because I know I take care of myself and that I give my body good food but at the same time I know it’s okay to enjoy and have ice cream with my partner on the couch in the evening when we watch movies. I have been fighting in the gym, I feel strong in my body and that means more than low energy and a sex pack. One does not become happier with a six-pack, I tried it myself and it didnt make me happier. I mean, who ha ever died because of some cellulites?

I want you to know that, feel no pressure or anxiety ever over something like a body ideal. Do what makes you feel good. Eat when you are hungry, eat until you are full, eat healthy and good food. Exercise because you think it’s fun and not because you feel compelled to do it. Do it for your own health and do not compare with others.

Be the best and healthiest version of yourself, that is health for real. 

 

 

 1. Satt precis och funderade över detta och jag måste bara säga att det du skriver är SÅ rätt!! Det är sån sjuk hets just nu över att man ska SE så vältränad ut som möjligt och inget om att man faktiskt ska känna sig stark inombords också. Du är så klok och fin Ellen, hoppas att många kommer att ta åt sig av din syn på hälsosamt! ❤️

  1. Det glädjer mig verkligen att fler tänker som mig och att du uppskattade inlägget! Jag hoppas så innerligt att fler människor, både killar och tjejer kommer att hitta lyckan och friheten i att njuta av nuet och vara snälla mot sig själva ❤️

 2. Du har så rätt i det du skriver. Så många fina och kloka ord.. Tack för att du är en sån underbar, härlig människa och förebild. <3

 3. Åh vilket bra inlägg. Jag sitter och gråter just nu för att jag mår dåligt över hur min kropp ser ut, pga den här jäkla hetsen. Nu när jag fått barn med och följer mammor som hyllar andra mammor som lyckas se typ likadana ut som innan, så mår jag ännu sämre för att jag inte gör det. Mår dåligt över mina bristningar, över min fantastiska mage som blivit större för att jag burit det finaste man kan bära på, när jag egentligen borde vara stolt och nöjd över vad min kropp har åstadkommit. Idealet gör det så himla svårt att älska min kropp.

  Tack för dina ord, jag kände att jag behövde det här idag!

 4. Såå bra inlägg! Jag har problem och svårt med att gå ner i vikt (är överviktig), men samtidigt trivs jag med mig själv och mår bra. Genom att du skrev detta inlägg mår jag bättre. Tack för detta inlägg.

 5. Jag brukar aldrig kommentera men nu kan jag inte låta bli. Ett så otroligt bra inlägg. Så viktigt! Alla behöver verkligen hitta sin definition på hälsa och att vara hälsosam. Jag personligen mår så mycket bättre med mig själv nu när jag lagt på lite i vikt, ökat i både muskler och fett. Känner mig stark, glad, tålig och fin. Tränade 11ggr/veckan tidigare men nu räcker det med 4-5. Får också kommentarer som liknar de du får, men jag vet ju själv att jsg är mycket mer hälsosam nu. Är mamma till två små tjejer och önskar så att de växer till starka individer som vågar hitta sin egen väg utan att ”falla offer” för hetsen och samhällets ideal.

 6. Vilken underbart sätt att beskriva hälsa och alla dessa paradoxer, fallgropar och utmaningar. Särskilt viktigt när det kommer från någon som dig, som skriver om hälsa. Jag jobbar själv med att hjälpa människor som kämpar med mat och kropp att hitta en balans genom KBT och Intuitive eating. Tack för ditt inlägg. Det gav mig inspiration. / Joanna

 7. Håller absolut med till viss del! Däremot undrar jag lite hur du tänker när du postar bilder med #gohardorgohome..? Som om att det tex inte räknas att man går till gymmet – såvida du inte kör skiten ur dig? Tycker att det citatet är åt helvete rent ut sagt…

  1. Det beror väl på hur man väljer att tolka citatet. 🙂 Jag kör alltid på go hard or go home i gymmet men går efter dagsformen! En dag som jag har mer energi kommer mitt Go hard kanske vara mer hårt och intensivt jämfört med en dag som jag har lägre energi. Jag kan ju go hard or go home på ett yoga pass där jag kör light stretching också. Att göra sitt bästa är att Go Hard tycker jag personligen. Jag själv skulle aldrig gå till gymmet utan att göra mitt bästa, men att göra sitt bästa betyder att man gör sitt bästa utefter förmåga och inte att man ska köra tills man spyr. 🙂 Hade jag tolkat det så som du uppenbarligen gör hade jag nog också tyckt att det var åt helvete. 🙂

 8. Gör både ont i mig att läsa detta, just för att sommaren inte är något jag ser fram emot just nu även om jag älskar värmen. Och blir även glad över dina kloka ord och värderingar! Jag är sjuk i anorexia och går just nu på dagvårds behandling, så går igenom den värsta tiden i mitt liv nu samtidigt som sommaren är på ingång. Så de värmer i mig att du som har så många följare faktiskt tar upp detta. Det är så viktigt! You go girl!

 9. Allt behöver inte kosta massa pengar för att få bättre hälsa och gå ner i vikt.
  Det finns många äldsjälar där ute som kan leda oss på rätt väg.
  Allt handlar om att du får rätt Träningsupplägg och tränar i ditt tempo
  Spelar ingen roll om man har en sjukdom eller fullt frisk som person.

  O du en sak till 🙂
  Ge dig själv kärlek
  Lite tro och hopp (Att det ska gå)
  Älskar dig själv precis som du är
  Då kommer du långt med dina mål
  Du har inget att skämas över din fina kropp

 10. Helt underbart inlägg! Jag blev lite tårögd när jag läste de för jag vet hur denna pressen påverkar mig. Jag vill ha mindre fett på kroppen och att den träningen jag gör ska synas. Men min sköldkörtel ställer till de för mig, och jag tar mediciner för den varje dag. Dina ord värmde enormt och jag kommer ha dina ord med mig på stranden i sommar och hålla huvudet högt! Tack Ellen ❤️

  1. haha nej jag blev typ arg. Jag tycker INTE att det är okej att tjejen har KOPIERAT typ hela MIN text från MIN blogg från MITT inlägg som JAG la flera timmar på att skriva och bara bytte ut några FÅ ord och sen tar åt sig äran och skriver att det var hennes text. Jag skäms åt hennes vägnar faktiskt, man tar inte andras ”arbete” och tar cred för det själv, tycker att det är ganska fult. 🙂 Men självklart kul att hon blev inspirerad av mitt inlägg men att kopiera rakt av och ta äran tycker jag inte är okej.

   KRAM fina du och tack <3

Kommentera inlägget

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Information om hur vi använder dina personuppgifter och om dina rättigheter finns på vår hemsida

LOADING..